ప్రసిద్ధ నగరాలు
Kota Bharu Kuala Lumpur క్లాంగ్ జోహోర్ బహ్రు ఇపోహ్ కూచీంగ్ పెటాలింగ్ జయ షా ఆలం కోట కినాబలు సండకన్ సేరెంబాన్ క్వాన్టాన్ తవౌ క్వాల టెరెన్గ్గాను Sungai Petani మీరీ Taiping అలోర్ సెటార్ బకిట్ మెటాజం Sibu పులౌ పినాంగ్ కులీం Kluang Batu Pahat Bintulu Pasir Gudang Muar Rawang Butterworth Lahad Datu Port Dickson Keningau Banting Senai Perai Kangar Kulai Jitra Teluk Intan Semporna Temerloh Kuala Selangor Kota Tinggi Pontian Kecil Putrajaya Bentong Lumut Kuala Kangsar Ayer Keroh Nilai
గణాంకాలు
120,874

కంపెనీల సంఖ్య

129

అన్ని నగరాలు

3476

అన్ని వర్గాలు

భాష ఎంచుకోండి
లోపాన్ని నివేదించండి